Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS MÁS FELDOLGOZOTT ADATOK VÉDELME
 
2019  augusztus 04. verzió
 
A személyes adatok biztonsága prioritás a számunkra. Ezért megfelelően figyelembe vesszük a személyes adatokat és azok védelmét, teljes mértékben egyetértésben a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelettel, 2016. április 27-i 2016/679 / EU Európai parlamenti és Tanácsi rendelet (EU) az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (általános adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban: "GDPR-rendelet") és ezen alapelveknek megfelelően. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önt ebben az adatvédelmi irányelvben arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és hogyan használjuk tovább.
 
 
KI DOLGOZZA FEL AZ ADATOKAT:
 
A személyes adatait az alábbi feltételek szerint a OPTIK BRAND SHOP Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Baross Gábor út 22.) továbbiakban, ’Optikbrand" webáruház a www.optikbrand.hu tulajdonosa és üzemeltetője fogja feldolgozni.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében közvetlenül kapcsolatba léphet velünk a kapcsolattartási adatokon keresztül:
-        Postacím: 5000 Szolnok, Baross Gábor út 22.
-        Telefonszám: 0036 30 173 0766
-        E-mail cím: info@optikbrand.hu
 
 
MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜK:
 
Az Optikbrand.hu olyan személyes adatokat tárolhat és dolgozhat fel, amelyeket Ön adott meg az Optikbrand webáruház használatával kapcsolatban, különösen a vételi szerződés lezárásakor a www.optikbrand.hu weboldalon keresztül vagy regisztrációval a hírlevelek küldésére.
 
Elsősorban az alábbi személyes adatokról van szó:
-        név, mely vezeték – és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, szállítási cím, bankszámlaszám további önkéntesen szolgáltatott adatok, amelyeket a regisztráció vagy a rendelés közben tölt ki, és a megtekintett vagy megvásárolt árura vonatkozó adatok.
A weboldalunkon végzett tevékenységével összefüggésben továbbá gyűjtjük és feldolgozzuk az IP-címét és cookie-jait. A cookie-k feldolgozását és használatát külön irányelvek szabályozzák, amelyeket itt találhatja. (link)
Minden feldolgozott személyes adat közvetlenül Öntől származik.
 • A szemüvegpróbáló Alkalmazás funkcionalitásának aktiválása érdekében – amely, a Termékeknek az Ön által feltöltött képek alapján történő megjelenítését, az Alkalmazás off-line módú működését lehetővé tevő információk rögzítését, – az Optikbrand webáruház az Ön beleegyezésével az Ügyfél mobileszközének, laptop, táblagép vagy asztali számítógép eszközeinek következő részeihez is hozzáférést szerezhet:
 • kamera,
 • a készülék memóriája
 • IP cím
 
 
MILYEN CÉLOKRA DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT:
 
A személyes adatait az alábbi okból dolgozzuk fel:
 
-       A vásárlás kezelése és feldolgozása az webshopon keresztül. Személyes adatait arra használjuk fel, hogy az Önnel megrendelt árucikkeket kiszállíthassuk, tájékoztathassuk a megrendelés állapotáról, vagy hogy gyakorolhassuk a jogot arra, hogy visszavonulhasson a megkötött adásvételi szerződéstől vagy az árura vonatkozó reklamációra.
-       Kezelés és feldolgozás személyes profil létrehozására a webáruházunkban
-       Különböző üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése a legfrissebb kedvezményekről, hírekről, új termékekről, promóciókról és egyéb kapcsolódó információkról
-       A kapcsolattartási adatokon vagy az ügyfélszolgálatunkon keresztül leadott kérdések megválaszolása
-       A szolgáltatásaink minőségének javítása és fejlesztése
-       Az Ön preferenciái analizálása, hogy az Önnek megfelelő tartalmat jeleníthessünk meg
-       A követelések behajtása és a jogok gyakorlása (pl. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos perek esetén), és
-       A könyvelési nyilvántartások vezetése és egyéb törvényes kötelezettségeink teljesítése.
 
 
MI JOGOSÍT FEL BENNÜNNKET AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA
 
Az Optikbrand webáruház jogosult az Ön személyes adatainak feldolgozására a következő meghatalmazások legalább egyikének alapján:
 
-       A szerződés teljesítése. A leggyakoribb jogalapja  a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására a vásárlási szerződés megkötése az optikbrand webshopban. Erre a célra megadta a személyes adatait, mert azok nélkül nem lehet megkötni a szerződést és lebonyolítani a vásárlást. Ebben az esetben a Ön személyes profiljának létrehozása az optikbrand webáruházban is szerződés kötésnek tekinthető, ahol a beleegyezésével a feltételekkel megkötésre kerül a szerződés. A személyes adatok megadása nélkül nem lehet a személyes profilt létrehozni.
-       A jogi kötelezettségek teljesítése. Különösen a számlák feldolgozásával és adminisztrációjával kapcsolatban az Ön személyes adatait feldolgozzuk az adó és egyéb jogszabályok jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
-       Hozzájárulás. Bizonyos esetekben az Ön személyes beleegyezése alapján dolgozzuk fel személyes adatait. Ez különösen a hírlevelekhez és az azokhoz kapcsolódó marketing célokhoz való hozzájárulás. A beleegyezését bármikor visszavonhatja az ezen iránymutatásokban meghatározott eljárásnak megfelelően. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem kapcsolódik a személyes adatok más engedély alapján történő feldolgozásához.
-     Az Optikbrand webáruház törvényes érdekei. Felhatalmazásunk van arra, hogy személyes adatait törvényes érdekeink alapján dolgozzuk fel. Ez elsősorban a direkt marketinggel vagy webáruházunk biztonságával kapcsolatos.
 
 
KINEK ADHATJUK TOVÁBB SZEMÉLYES ADATAIT:
 
A beleegyező nyilatkozat alapján továbbadhatjuk a személyes adatait a következőknek:
 
-        GLS Hungary fuvarozó vállalat akik felelősek a megrendelt áruk szállításáért, az Optikbrand webáruház megbízásából
-        Fizetési felületek szolgáltatójaként a Simple Pay by OTP (bankkártyák szolgáltatónk) Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a(z) Optik Brand Shop Kft.(5000 Szolnok, Baross Gábor utca 22.) adatkezelő által a(z) optikbrand.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: rendelés azonosítója, rendelés összértéke, vásárló e-mail címe, vásárló címe. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
-        Adózási és jogi tanácsadóinknak jogaink gyakorlásával kapcsolatban
 
Bizonyos törvényi feltételek alapján továbbá kötelesek vagyunk a személyes adatokat átadni vagy továbbadni bűnüldöző szerveknek (különösen a rendőrségnek) és más közigazgatási szerveknek.
 
 
MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT:

Az Optikbrand webáruház csak a fenti célok eléréséhez szükséges idő alatt kezeli és tárolja személyes adatait. A személyes adatai feldolgozása az Ön beleegyezése alapján, mindaddig, amíg beleegyezését adta (általában 5 év), hacsak nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ezután az Optikbrand megőrzi személyes adatait (különösen a beleegyezését, a hozzájárulás visszavonását), amennyire szükséges a jogai megvédésére.
A személyes adatok feldolgozása esetén az  Optikbrand webáruház legalább a szerződés időtartama alatt kezeli és megőrzi személyes adatait, valamint a garanciára vonatkozó törvényes vagy szerződéses feltételek és határidők lejártáig és valamint a hibás teljesítési jog vagy a jótállás gyakorlására vonatkozó határidőig a követelések esetleges teljesítéséhez, meghatározásához vagy védelméhez.
Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai megmaradnak azokban az esetekben, amikor a jogszabályok megkövetelik, és csak a jogszabályok által meghatározott időre (különösen az elszámolási és adózási dokumentumok archiválási határidejére).
 
MILYEN MÓDON VANNAK MEGVÉDVE A SZEMÉLYES ADATAI:

Az Ön által megadott és feldolgozott személyes adatokat szabványos eljárások és technológiák biztosítják. Minden biztonsági ellenőrzést rendszeresen ellenőrzünk, különösen, nincs e hiányosság a rendszerben és nem volt e megtámadva. Ugyanakkor biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ha lehetséges, elegendő biztonságot nyújtsunk a legkorszerűbb technikával kapcsolatban. Az elfogadott biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.
Webáruházunk és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatok elvesztése és megsemmisítése, az adatok jogosulatlan elérése, módosítása vagy bővítése ellen. A személyes profiljába a bejelentkezés csak a személyes jelszó beírása után lehetséges. E tekintetben szeretnénk megkérni Önt, hogy soha ne adja meg a hozzáférési adatait harmadik félnek, és hogy mindig jelentkezzen ki a tevékenysége személyes profilban való befejezése után, különösen akkor, ha a számítógépet másokkal együtt használja. Az Optikbrand webáruház nem vállal felelősséget a felhasznált jelszavak helytelen használatáért, ha nem az Optikbrand webáruház a közvetlen felelős a helyzetért.
 
 
MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

A beleegyezés visszavonásának joga. Amennyiben személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, akkor bármikor jogosult személyes adatait visszavonni az Ön személyes adatállványán, amely a bejelentkezéskor rendelkezésre áll itt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a fellebbezés előtt. A hozzájárulás visszavonása egyidejűleg nem érinti a személyes adatok bármely más hatóság általi feldolgozását, különösen a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feldolgozással kapcsolatban.
 
Hozzáférési jog. Öszhangban a 15-ik cikkel a GDPR rendelettel joga van meggyőződni arról, hogyan és mely adatokat dolgozza fel az Optikbrand webáruház, és hozzáférést kérhet ezekhez a személyes adatokhoz, beleértve a feldolgozási célra vonatkozó információkat, az érintett személyes adatok kategóriáit, a címzetteket, a személyes adatok tervezett tárolási idejét, a személyes adatok törlésének vagy javításának jogát a panasz benyújtásának jogát a Hatósághoz, a személyes adatok forrását kivéve, ha azt közvetlenül nem Öntől szerezték be, valamint azt a tényt, hogy az automatizált döntéshozatalra kerül sor a profilalkotást beleértve.
 
A helyesbítés joga. Jogában áll kérni az Optikbrand webáruházat, hogy javítsa ki személyes adatait, ha azok pontatlanok, vagy kiegészítheti, ha hiányosak. Személyes adatait javítását vagy kiegészítését személyesen is elvégezheti a személyes profilján keresztül webáruházunkban, ha regisztrálva van.
 
Jog a törlésre / felejtési jog. Joga van törölni személyes adatait, ha a jogi előfeltételek helyben vannak. Különösen azokban az esetekben, amikor személyes adatai nem szükségesek a fenti célok eléréséhez, vagy visszavonták a hozzájárulást, vagy kifogásolták a feldolgozást, és nem kötelezünk arra, hogy személyes adataidat a jogi kötelezettségek teljesítése, illetve jogi igényeinek meghatározása, teljesítése és védelme érdekében dolgozzuk fel.
 
A feldolgozás korlátozásának joga. Joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását az Optikbrand webáruházon keresztül, ha:
a) tagadja a személyes adatok pontosságát (a pontosság ellenőrzésének időpontjában),
b) jogellenesen folyamodik az adatok feldolgozása és a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri a törlés helyett;
c) a jogi követelések meghatározásához, teljesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatokra lesz szüksége, ha az Optikbrand webáruháznak további feldolgozásra már nem lesznek szükségesek, vagy
d) ha tiltakozik személyes adatai feldolgozása ellen (különösen a közvetlen forgalmazással kapcsolatban).
 
A személyes adatok hordozhatóságához való jog. Ha az Optikbrand webáruházat -t megkéri, átadja az Optikbrand webáruház a személyes adatait közvetlenül egy másik rendszergazdának, vagy jogában áll, hogy egy strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formában szerezze meg őket.
Jog a kifogás emelésére. Joga van kifogásolni a személyes adatok feldolgozását az Optikbrand webáruház által indított jogos érdekek alapján, különösen a közvetlen marketing tekintetében.
 
Automatikus egyéni döntés. Joga van arra, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát képezze, beleértve olyan profilok létrehozását, amelyek hatással vannak Önre, vagy jelentősen befolyásolják Önt hasonló módon. Ez a jog azonban nem alkalmazandó, ha a döntés szükséges az Ön és az Optikbrand webáruház közötti szerződés megkötéséhez vagy alkalmazásához; az Optikbrand webáruház jogszerű használata jogszerű, feltéve, hogy intézkedéseket hoz a jogai, szabadsága és törvényes érdekei védelmére; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Panasz benyújtására vonatkozó jog. Bármikor jogosult a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.
 
 
MIKOR TILTAKOZHAT A FELDOLGOZÁS ELLEN ÉS MIT JELENT EZ:

21. törvény cikk GDPR Rendelete szerint joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha a kötelezettségek teljesítésére vállalt feldolgozási engedély közérdekű vagy a szükséges az Optikbrand webáruház jogos érdekei védelmére. Az Optikbrand webáruház esetében kifogást emelhet személyes adatai feldolgozására közvetlen marketing célokra. Ha nem kívánja, hogy továbbra is küldjük a kereskedelmi ajánlatokat vagy más hírleveleket a direkt marketinggel kapcsolatban, akkor bármikor tiltakozhat ez ellen, és nem fogjuk a személyes adatait tovább feldolgozni erre a célra, és nem fogunk egyéb üzleti javaslatokat küldeni. A kifogást küldheti e-mailben a info@optikbrand.hu e-mail címre vagy kattintson a linkre az egyes elektronikus kereskedelmi ajánlat végén, amely arra az információra vonatkozik, hogy a jövőben nem kívánja, hogy küldjük az üzleti ajánlatokat.
Süti irányelvek
Utoljára felülvizsgálva 2020. február 04.

 

A jelen Süti irányelv („Irányelv”) leírja, milyen típusú sütiket („cookie”) és hasonló technológiákat használunk az oldalon, amelyen ez az irányelv megjelenik („Weboldal”). Az Irányelvet bármikor módosíthatjuk. A fenti „UTOLJÁRA FELÜLVIZSGÁLVA” dátum alapján ellenőrizheti, mikor volt az Irányelv utoljára átdolgozva. Az Irányelv bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor az átdolgozott Irányelvet közzétesszük a Weboldalon.

Ha kérdései vannak, keressen minket e-mailben az info@optikbrand.hu címen, vagy írjon nekünk az Adatvédelmi irányelvben megadott címre. A sütiken keresztül gyűjtött adatok mértékéig Adatvédelmi irányelvünk vonatkozik a jelen Irányelvre, és kiegészíti azt.

A. MIK AZOK A SÜTIK?

A webes sütik kis adatcsomagok, melyeket böngészője a számítógépén vagy mobilkészülékén tárol. A Weboldal nyújtotta szolgáltatások javítására használjuk őket. A sütikben tárolt információ használható, például, a bevásárlókosár kezelésére, felhasználóneved és jelszavad, valamint beállításaid megjegyzésére, vagy hogy felismerjük Önt, ha legközelebb ellátogat a Webáruházunkba.

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Azonban, ha szeretnéd, letilthatod vagy letörölheted a sütiket (részletekért lásd C. bekezdés). Viszont, ha így teszel, a Weboldal egyes részei nem fognak megfelelően működni.

B. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLNAK?

A sütik lehetnek (i) első kézből származó sütik, melyeket mi mentünk közvetlenül készülékére; vagy (ii) harmadik féltől származó sütik, melyeket a mi megbízásunkból kézbesítenek harmadik felek. Minden sütit, amit nem az OptikBrand helyez el, harmadik féltől származó sütinek neveznek. E sütik „követhetnek” számos weboldalon keresztül, akár hosszabb ideig is. Az ilyen sütiket elhelyező harmadik felek lehetnek a velünk partneri viszonyban lévő beszállítók, vagy üzemeltetők, a velünk marketing partnerprogramokban együttműködő vállalatok, vagy más harmadik felek. A közösségi oldalak (pl. YouTube, Facebook vagy Twitter) sütijei a közösségi oldalak használatáról gyűjtenek információkat. Mi azért használjuk közösségi oldalak sütijeit, hogy Webáruházunkban felkínáljuk a megosztás lehetőségét, illetve hogy felmérjük e megosztási lehetőségek hatékonyságát. Harmadik féltől származó sütiket használunk webáruházunk használatának elemzésére, illetve hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg.

 1. a) Elengedhetetlenül szükséges sütik - Az elengedhetetlenül szükséges sütik teszik lehetővé a Weboldalon történő navigációt, valamint a Weboldal szolgáltatásainak és funkcióinak használatát. Az ilyen, elengedhetetlenül szükséges sütik nélkül a Weboldal használata nem lenne annyira zökkenőmentes, mint azt mi szeretnénk, és nem tudnánk biztosítani Neked a Weboldalt vagy annak bizonyos szolgáltatásait, funkcióit.

              Néhány példa az elengedhetetlenül szükséges sütikre:

 • Sid: Az ügyfél munkamenet-azonosítóját tárolja. Ez a munkamenet süti elévül, ha kilép a böngészőből.

 

 1. b) Beállítás sütik - A beállítás sütik a Te döntéseidről és beállításaidról gyűjtenek információt, továbbá lehetővé teszik, hogy megjegyezzük a nyelvbeállításokat vagy más területi beállításokat, és ezeknek megfelelően szabjuk személyre a Webáruházat. Ezek a sütik segítenek egy személyre szabottabb élmény megteremtésében.
 1. c) Analitikai sütik – Az Analitikai sütik a Webáruház általad történő használatáról gyűjtenek adatokat, és lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk annak működését. Az analitikai sütik, például, amit a Hotjar is használ, megmutatják nekünk, melyek a Webáruház leglátogatottabb oldalai, segítenek összegyűjteni a Webáruház általad tapasztalt problémákat  és megmutatják, hogy hirdetéseink hatékonyak-e. Így láthatjuk a Webáruház használatának általános mintáit, de azt nem, hogy egyetlen személy miként használja azt. Az ilyen adatokat ömlesztett formában használjuk, hogy elemezzük a Webáruház forgalmát és statisztikai elemzéseket végezzünk látogatóink kollektív jellemzőiről és magatartásáról a demográfiai adatok és a Webáruház bizonyos területeivel kapcsolatban mutatott érdeklődés alapján, de nem vizsgáljuk ezen adatokat személyi azonosításra alkalmas információk szempontjából.

A Google Analytics szolgáltatást is használjuk, amely sütik és hasonló technológiák használatával gyűjti és elemzi a szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatokat, majd készít jelentést a tevékenységekről és tendenciákról. Ezen információk alapján mérhetjük a Weboldal teljesítményét, és fejleszthetjük szolgáltatásainkat. A szolgáltatás más weboldalak, alkalmazások és online erőforrások használatával kapcsolatban is gyűjthet adatokat.

Példák az analitikai sütikre:

 • utma: Egyedi és anonim azonosítót tartalmaz, mellyel biztosítható, hogy a weboldalaink ismételt látogatását egy (egyedi) látogatóhoz társítva rögzítsük. Ez a süti az elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 nap elteltével elévül.
 • utmb: Egy egyedi felhasználói munkamenet létrehozásához és fenntartásához használt süti. Minden alkalommal, amikor új oldalt kér a weboldaltól, ez a süti frissül, hogy az elhelyezést/frissítést követő 30 perc elteltével elévüljön.
 • utmc: Az __utmb sütivel együtt határozza meg, mikor van szükség új munkamenet létrehozásához a weboldal egy adott látogatója számára. Ez egy munkamenet süti, és elévül, ha kilép a böngészőből.
 • utmz: Nyomon követi, hogyan talált ránk, és segítségével kiszámíthatjuk a weboldal forgalmát és az azon belüli mozgást. Ez a süti az elhelyezéstől/frissítéstől számított 6 hónap elteltével elévül.
 • utmv: Az egyedi jelentések szegmenseihez kapcsolódik, egy olyan szolgáltatáshoz, amelyet néha használunk a Google Analytics-ben. Ez a süti az elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 év elteltével elévül.

A Shopify által használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva éred el. https://www.shopify.com/legal/cookies

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Google Analytics nyomkövetési kód dokumentációjának Cookies & Google Analytics részében találsz. Elolvashatod a Google's Privacy Policy for Google Analytics(Google Analytics adatvédelmi irányelvek) dokumentumot is.

A Hotjar adatvédelmi irányelveit elolvashatod a https://www.hotjar.com/privacy oldalon, és a https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information oldalon további részleteket olvashatsz a Hotjar sütijeiről. A Hotjar tiszteletben tartja a „ne kövess nyomon” (Do Not Track, DNT) fejlécet, és letiltási opciójával egy plusz adatvédelmi réteget biztosít. Ehhez egy harmadik féltől származó sütit helyez el, ami a Hotjar parancsfájljainak jelzi, ne kövessék a látogatót, ha leiratkozott. A Hotjar felhasználói által gyűjtött adatokról többet is olvashatsz a https://www.hotjar.com oldal Visitor Lookup cikkében.

 1. d) Célkereső és hirdetési sütik vagy hasonló technológiák - Ezeket leginkább arra használjuk, hogy személyes érdeklődésének még inkább megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg. Ez más néven a „retargeting”. Vagyis a sütiket, képpontokat vagy bővítményeket általában gondosan kiválasztott hirdetésszolgáltatók (pl. szalaghirdetések) helyezik el a Webáruházban mutatott viselkedése alapján, melyek adott esetben felajánlhatóak, ha olyan más weboldalakra látogatsz, amelyek szintén a hirdetési hálózat tagjai.

Példák a célkereső és hirdetési sütikre és hasonló technológiákra:

 • Google DoubleClick ID süti: Ezek a sütik elemzik a közönség viselkedését weboldalunkon, hogy fejleszthessük az oldal kialakítását, tartalmát, és jobb hirdetésekkel szolgálhassuk ki ügyfeleinket az újraértékesítési gyakorlatainkon keresztül. Ezek a DoubleClick rendszerében 1,5 év alatt elévülnek.
 • VISITOR_INFO1_LIVE: Egy YouTube süti, ami méri az Ön sávszélességét, hogy meghatározza, a régi felhasználói felület jelenjen meg vagy az új. Ez a süti az elhelyezéstől/frissítéstől számított 8 hónap elteltével elévül.
 • use_hitbox: A use_hitbox süti növeli a „megtekintések” számlálót a YouTube videónál. Ez a süti a munkamenet végén elévül.
 • YSC: Ezt a sütit a YouTube videoszolgáltatás helyezi el a beágyazott YouTube-videókat tartalmazó oldalakon. Ez a süti a munkamenet végén elévül.
 • A Facebook bővítmények segítenek vállalatunk népszerűsítését a Facebook közösségi hálójában. A „Like Box” bővítmény, például, észleli, ha „lájkoltad” Facebook-oldalunkat, és az információ alapján megjelenít egy „Tetszik” gombot, vagy a „Kedveled” üzenetet számos egyéb kapcsolódó adattal együtt a Facebookról. Ha nem vagy bejelentkezve a Facebook-ra, nem kapsz ilyen sütit. Ha be vagy jelentkezve a Facebook-ra, a bővítmény létrehoz és/vagy frissít egy sor harmadik féltől származó sütit. A Facebook bővítményeket azt feltételezve használjuk, hogy a Facebook betartja saját adatvédelmi irányelveit – további tájékoztatásért lásd http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Facebook „képpont”: a Facebook képpont egy analitikai eszköz, melynek segítségével mérhetjük a közösségi oldalon keresztül megjelenített hirdetéseink hatékonyságát.

C. EGYÉB

 1. a) Adobe Flash:

A Webáruház felkínálhat olyan videotartalmakat, melyeket csak az Adobe Flash Player segítségével lehet megtekinteni. Az Adobe Flash sütik használatával segít javítani a felhasználói élményt. Vegye figyelembe, hogy a hagyományos sütikkel ellentétben a Flash sütik csak az Adobe Flash Player beállításai közt tilthatóak le vagy törölhetőek, a böngésző beállításaiban nem. Azt sem árt megjegyezni, hogy ha kikapcsolja a Flash sütiket, a Weboldal bizonyos típusú tartalmaihoz nem fog hozzáférni.

 1. b) Webjelző („pixel tag”):

A webjelző (más néven „pixel tag” vagy átlátszó GIF) többek között arra használható, hogy nyomon kövessük a Webáruház használatát, elemezzük marketing kampányaink sikerét, valamint statisztikákat vezessünk a Webáruház használatáról és a reakciós arányokról. Ahogy azt fent is említettük, használjuk a Facebook bővítményeit és a Facebook pixelt.

 1. c) Böngésző- vagy készülékadatok:

Bizonyos információkat a legtöbb böngésző automatikusan begyűjti készülékedről, például a közegelérés-vezérlés címét (MAC-cím), a számítógép típusát (Windows vagy Mac), a képernyőfelbontást, az operációs rendszer nevét és verzióját, a készülék gyártóját és típusát, az internetböngésző típusát és verzióját, valamint a használt Webáruház nevét és verzióját. Ezen információk felhasználásával biztosítjuk a Webáruház funkcióinak megfelelő működését.

 1. d) Fizikai hely:

Készüléke fizikai helyét például műholdas helymeghatározás, mobil adótorony vagy Wi-Fi-jelek segítségével gyűjtjük. Készüléke fizikai helyének adatait arra használjuk, hogy személyre szabott, helyalapú szolgáltatásokat és tartalmakat nyújtsunk. Készüléke fizikai helyét meg is osztjuk – együtt az olyan adatokkal, mint hogy mely hirdetéseket tekintett meg, valamint más, általunk gyűjtött adatokkal – marketing partnereinkkel, hogy ők még inkább személyre szabott tartalmakkal lássák el és elemezhessék a hirdetési kampányok hatékonyságát. Bizonyos esetekben engedélyezheti, vagy megtilthatja készüléke helyének ilyen felhasználását, de ebben az esetben mi és marketing partnereink nem minden esetben leszünk képesek a megfelelő, személyre szabott szolgáltatásokat és tartalmakat biztosítani.

 1. e) Készülék ujjlenyomata:

Annak érdekében, hogy olyan tartalmakat kínálhassunk, melyek, a mi véleményünk szerint, a Webáruházban végzett tevékenysége alapján érdekelheti, továbbá, hogy a csalások megelőzése érdekében hitelesítési funkciót biztosítsunk, használhatunk a sütikhez hasonló egyéb technológiákat. Például összegyűjthetjük készüléke tulajdonságait, azokat összefűzhetjük a legtöbb böngésző által gyűjtött adatokkal, vagy készülékedről automatikusan létrehozhatunk egy egyedi azonosítót, amellyel elfogadható pontossággal azonosíthatjuk böngészőjét vagy készülékét. Ezzel kapcsolatban gyűjthetjük, felhasználhatjuk és összefűzhetjük az alábbi adatokat:

 • látogatások száma,
 • utolsó látogatás,
 • első látogatás,
 • külső IP-cím,
 • belső IP-cím,
 • képernyőfelbontás,
 • földrajzi hely (hosszúság/szélesség az IP-cím alapján),
 • készülék teljesítménymérésének értékei,
 • hálózati sávszélesség teljesítménymérésének értékei,
 • készülék felhasználói ügynöke (böngésző típusa, verziója),
 • készülék képességei (modernizáló karakterlánc a böngésző képességeihez),
 • készülék operációs rendszere,
 • készülékre telepített bővítmények,
 • böngésző nyelve,
 • Flash be- vagy kikapcsolva,
 • készülék nyilvántartási ideje,
 • használt keresőszavak, ha keresőmotorból érkezett,
 • meglátogatott oldalak,
 • látogatás időtartama,
 • hivatkozó oldal,
 • egérmutató helyzete,
 • egérkattintások,
 • oldalgörgetés helyzete.


D. MIK A LEHETŐSÉGEI A LEMONDÁSRA?

A sütikkel, azok kezelésével és törlésével kapcsolatos további tájékoztatásért egyszerűen csak látogasson el az allaboutcookies.org oldalra és böngészője súgójába. A böngésző, például Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome, beállítasaidban megadhatja, mely sütiket fogadjon el, és melyeket utasítsa el. A beállítások pontos helye a használt böngésződtől függ. Használja böngészője „Súgó” funkcióját, hogy megtalálhassa a keresett beállításokat. A böngésző beállításaiban, például, letilthatja minden süti használatát, vagy bizonyos weboldalak sütijeit. A legtöbb böngésző arra is ad lehetőséget, hogy csak a harmadik féltől származó sütiket tiltsa le. Ne feledje, hogy a sütik letiltásával vagy törlésével a Weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak, esetleg bizonyos funkció nem fognak megfelelően működni.

A sütik népszerű böngészőkből való törlésével kapcsolatban további tájékoztatást talál, ha az alábbi hivatkozások közül a megfelelőre kattint:

A Google Analytics szolgáltatás letiltásához használhatja a Google Analytics Opt-out Browser Add-on bővítményt. További, az adatalanyok által használható eszközök például a Google hirdetési beállítások, valamint a hirdetések letiltása.

A Google DoubleClick sütijének végleges tiltásához – mely a Google fő hirdetési sütije –, telepítheti a DoubleClick szolgáltatást letiltó bővítményt. A telepítést követően megakadályozza, hogy böngészője mentse a DoubleClick sütit, még akkor is, ha törölt minden sütit, majd kilépett a böngészőjéből.

Esetleg látogasson el a www.networkadvertising.org oldalra, hogy azonosítsa azon NAI tagokat, amelyek hirdetési sütiket helyezhettek el számítógépén.

Vagy látogassa meg a www.youronlinechoices.com vagy www.youradchoices.com oldalakat, amelyekről megtudhatod, hogyan tilthatod meg a személyre szabott hirdetéseket. Bizonyos mobilkészülékeken a beállításokon keresztül lehetőséged van korlátozni a „retargeting” célokból megosztott információkat. Ne feledje, hogy ha letilt egy online hirdetési hálózatot, az nem azt jelenti, hogy többet nem fog hirdetéseket kapni, és nem lesz online hirdetési vagy marketingelemzések célpontja. Ez mindössze azt jelenti, hogy a letiltott hálózat a továbbiakban nem kézbesíthet a webes beállításaidnak és böngészési mintáidnak megfelelően személyre szabott hirdetéseket.

A sütik törlésének vagy letiltásának módja az által használt böngészőtől függ. A böngésző beállításaiban, például, letilthatja minden süti használatát, vagy bizonyos weboldalak sütijeit. A legtöbb böngésző arra is ad lehetőséget, hogy csak a harmadik féltől származó sütiket tilts le. Ki kell azonban hangsúlyoznunk, hogy a sütik letiltásával vagy törlésével a Weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak, esetleg bizonyos funkció nem fognak megfelelően működni. A sütibeállításokkal kapcsolatos további részletekért nyissa meg böngésződ súgóját.

Ha szeretné a meglátogatott weboldalak által hátrahagyott összes sütit törölni, az alábbi hivatkozásokon három programot is letölthet, amelyek segítenek törölni a nyomkövető sütiket:

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/